Reklama je na každém rohu. Bez ní je život je jen těžko představitelný. Jak, kdy a kde vše začínalo? Jak jsme se od prehistorických jeskyních maleb dostali až k éře Googlu a Facebooku? Tomu se právě teď podíváme na zoubek.

1. STAROVĚK

Od šuškandy po politickou reklamu

2. STŘEDOVĚK

Od překřikování ke Gutenbergovi

3. K PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE

Od prvních novin k prvnímu billboardu

4. PŘES DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU

Od rozhlasu, přes propagandu po televizi

5. ZLATÝ VĚK REKLAMY

Zrod legendárních kreativců

6. WWW

Od bannerů k Facebooku

1. Starověk

První vizualizace si ještě před starověkem v době paleolitu začínají v jeskyních zhmotňovat svými kresbami pravěcí lidé. První prehistorická malba tak vzniká už 4000 let před Kristem.

Papyrus se v Egyptě objevuje až 3000 let před Kristem. Obchod probíhá prostřednictvím směny. Mince jakožto platidlo se používají už 640 let před naším letopočtem v Lýdii, která se nacházela na území současného Turecka. Platidlo se následně dostává i do Řecka a Persie. První reklama se šíří verbálně neboli šuškandou – tedy doporučením daného prodejce. 100 let před Kristem se ve starověkém Říme začíná objevovat první politická reklama zahrnující i negativní kampaně.

První ochrannou známku používají Číňané za Dynastie Schang již v letech 618 – 907 našeho letopočtu. Úřady tak identifikují výrobce, sledují kvalitu a kontrolují reklamu.

Další zajímavý důkaz představuje měděná tiskařská deska využívaná pro výrobu propagačních letáků v období dynastie Sung (960 – 1127 našeho letopočtu).

Z tohoto období je prvním poutačem tištěný leták s logem bílého králíka, který inzeruje kvalitní jemné jehly.

2. Středověk

Počátkem středověku byla reklama prakticky na stejné úrovni jako ve starověku. Po staletí se nezměnila. Trhovci křičí, prodejci vymýšlejí originální nápisy a poutače, aby tak přilákali pozornost potenciálních zákazníků. Růst populace a vášeň po objevování dostaly do popředí kapitalismus. Společnost se stávala čím dál více vzdělanější.

Trvalo čtyři století, než Johanes Gutenberg v roce 1439 rozeběhl tiskařskou revoluci v Evropě. Učinil tak vynálezem mechanického tiskařského stroje. V následujících čtyřiceti letech se Gutenbergovy stroje dostávají do mnoha měst po celé Evropě včetně německých, anglických, francouzských a portugalských.

Komerční produkce knih však začíná ještě několik staletí před začátkem Gutenbergových tiskařských strojů. (Tyto knihy již přitom obsahují marketingové triky).

3. K průmyslové revoluci

Další velký rozvoj reklamy přichází ruku v ruce s průmyslovou revolucí a rozvojem tisku v 17. století. V Evropě se začínají tisknout i noviny a časopisy. Maloobchodní začínají navíc tisknout komerční letáky.

Vůbec první noviny tiskne  pod názvem Relation Aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien v roce 1605 ve Štrasburku Johann Carolus. Prvními českými novinami jsou na druhé straně Pražské poštovské noviny, které se na veřejnosti objevují již v roce 1719.

Píše se rok 1663 a s ním přichází i první časopis Erbauliche Monaths Unterrendungen, který se zabývá tématem filozofie. První masový časopis vychází v Londýně pod titulem Gentleman´s Magazine až o téměř 70 let později v roce 1731.

Důležitý milník pro reklamu představují americké noviny Boston News-Letter. Ty začíná 24. dubna 1704 pravidelně vydávat John Campbell. 8. května se v nich objevuje jeden z vůbec prvních inzerátů. Zaměřuje se na prodej plantáže v Oyster Bay na Long Islandu.

Světlo světa spatřuje roku 1739 i Scots Magazine. Zajímavostí je, že tento magazín přežil až do současnosti.

To se už dostáváme k Williamu Taylorovi, jenž roku 1786 zakládá v Londýně první reklamní agenturu.

Důležitým člověkem pro obor reklamy je i Émile de Girardin. Tento francouzský novinář a politik vydává levnější noviny La Presse, které jsou dotované částečně reklamou.

V roce 1835 se v New Yorku objevuje vůbec první billboard propagující cirkus.

Roku 1841 Robert Palmer vytváří trh s novinovou reklamou. Nabízí tak prostor pro reklamu, kterou následně přeprodává profesionálním inzerentům za vyšší cenu.

4. Přes 2. světovou válku

Tištěná reklama postupně čelí novým konkurentům. Prvním z rivalů se stává reklama v rádiu. První placenou rozhlasovou propagaci spouští rádio WEAF v New Yorku 28. srpna 1922. Šlo o desetiminutové vysílání, které prezentovalo pohodový život na předměstí v Hawthorne Court Aparments. Queensboro Corporation za tuto reklamu zaplatila tehdy 50 amerických dolarů. Dvacátá léta představují pro rádio významné období. Stávají se hlavním reklamním médiem pro malé i velké společnosti.

Druhá světová válka s sebou nepřináší pouze bolest, krev a utrpení. Přichází s ní i rozkvět televizní reklamy a válečné propagandy. Na nacistické straně ji má na starosti Josefph Goebbels. Pozadu nezůstávají ani Spojené státy v čele s Edwardem Bernaysem. Ten se stal i nechvalně proslulým tím, že naučil ženy kouřit. Cigarety ve svých kampaním označoval doslova za „Pochodně svobody“.  Ve vzkvétajícím feministickém hnutí udeřilo tehdy přesně kladívko na hřebíček.

Vraťme se ale k televizní reklamě. Vůbec první se ukazuje na televizních obrazovkách 1. června 1941 a trvá necelých deset sekund. Jde přitom o reklamu na hodinky Bulova Watch.

5. Zlatý věk reklamy

Období mezi lety 1960 až 1980 představuje zlatý věk reklamy. Během tohoto časového úseku se objevují legendy reklamy, mezi nimiž figurují William Bernbach, David Ogilvy nebo Mary Wells Lawrence. Tito kreativci si všímají psychologie a pracují s tučnými rozpočty. V 60. letech se reklama stává skutečným vědním oborem, v kterém pracují psychologové a výzkumníci.

Ogilvy navíc razil názor, že velké značky mají svoji osobnost. V roce 1955 například prohlásil, že každá reklama je investicí do osobnosti brandu. Ogilvy rovněž prohlásil, že „Pokud to neprodává, není to kreativní“.

William Bernbach byl toho názoru, že v marketingu je vším „Word of Mouth“ neboli ústní komunikace v rámci spotřebitelského chování. Reklamní sdělení by tak mělo v konečném důsledku vyvolat diskuzi. To, že budou lidé o produktu mluvit, pomůže zvýšit povědomí o značce (Brand awareness). Tato skutečnost totiž přivede zákazníka na web a může jej přinutit ke koupi výrobku.

Je potřeba si uvědomit, že pokud reklama vyvolá diskuzi u veřejnosti, tak stále nemusí být vyhráno. Jestliže se totiž nepromítne ve zvýšení prodejů, tak šlo o zbytečnou investici do reklamy. Kreativci tak musí mít na paměti stále konečný cíl a nemohou se nechat ukolébat vlastními nápady nebo duplikováním jiných.

6. WWW

V devadesátých letech se začíná používat i World Wide Web neboli internet, díky kterému se utváří prostředí pro reklamu, jež známe nyní. Samotná reklama na internetu v sobě skrývá mnoho důležitých milníků.

Evoluce internetové reklamy startuje v listopadu roku 1994, kdy se objevují první digitální bannery. Spouští je firmy Volvo, AT&T nebo IBM. Weboví vydavatelé tak začínají prodávat reklamní prostor na svých internetových stránkách.

Další důležitou invenci v internetové reklamě přináší společnost DoubleClick. Ta stojí za prvními cílenými reklamami, jež jsou populární i v současnosti. Roku 2000 přichází firma Google s AdWords (Google Ads). Jde o reklamní platformu, pomocí které firmy cílí reklamu díky historii vyhledávání lidí na Googlu. O sedm let později Google kupuje firmu DoubleClick.

Na trhu s reklamou v roce 2007 vstupuje firma Marka Zuckerberga Facebook. Představuje své Facebook Ads, která přichází se zajímavými možnostmi cílení. Dva velcí hegemoni tak začínají neúnavnou bitvu o digitální prostor.

Píše se rok 2006 a Google kupuje za 1,7 miliardy dolarů YouTube. Tato platforma pro sdílení videí se stává jedním z nejdůležitějších reklamních prostorů vůbec.

Příjmy z reklamy na Google v roce 2001 odpovídají 70 milionům dolarů. V roce 2019 přitom přesahují neuvěřitelných 134 miliard dolarů. Reklama podle odhadů představuje 71 procent celkových příjmů společnosti Google.

Roku 2012 kupuje Facebook za 1 miliardu dolarů Instagram. Děje se tak pouhých 18 měsíců po jeho spuštění.

O rok později běží reklamy i na této platformě. Facebook odkupuje v roce 2014 společnost Oculus VR. Jde o firmu vyvíjející hry s virtuální realitou. Stejný rok Facebook odkupuje za 22 miliard komunikační platformu Whatsapp.

Roku 2020 Facebook uvádí Facebook Shops.

V roce 2009 odpovídají příjmy Facebooku za reklamu 700 milionům dolarů. Roku 2019 šplhají na úctyhodných 70 miliard dolarů.