Nadační fond Marka Koštíře (NFMK) je organizace, které pomáháme již od jejího samotného vzniku a to bez nároku na honorář. Připravili jsme tak webové stránky, videa nebo grafiku. Důvod je jednoduchý. Marek byl náš velký kamarád a zároveň rádi pomůžeme aktivitám, které mají smysl. Takto jsme již v minulosti natáčeli i mnoho dalších videí pro jiné organizace, než je NFMK. Tyto převážně reportážní videa jsme vyhotovili s podporou internetové televize Tývka.cz. Níže se můžete podívat na naši tvorbu. Pojďme se ale primárně zaměřit na letošní příběh Honzíka Hanuše, pro kterého NFMK plánuje vybrat 180 000 Kč s pomocí projektu Znesnáze21

Honzík Hanuš

1. Příběh

Honzíček se narodil v roce 2014 s vrozenou vývojovou vadou pravé ruky, na které má pouze dva prsty, a to palec a prsteníček. Když bylo Honzíkovi asi půl roku, lékaři mu diagnostikovali opoždění psychomotorického vývoje. Objevily se také první epileptické záchvaty.

Později se zjistilo, že Honzík trpí těžkou formou epilepsie tzv. Westovým syndromem.

Tento druh epilepsie, zastavuje vývoj a ten Honzíkův se v souvislosti s epilepsií téměř zastavil a všechny pokroky jsou již velice pozvolné.

Nyní je Honzíkovi 9 let. Naučil se vydržet samostatně v sedu i v dětské židličce, kde rád prozkoumává různé hmatové a zvukové hračky. Honzík velice omezeně vnímá svět zrakem, a proto potřebuje každodenní zrakovou stimulaci. Zrak je totiž u dítěte velká motivace k pohybu.

Honzík je odkázán na pomoc druhé osoby po dobu 24 hodin denně. 

 

2. Rehabilitace:

Prognóza budoucího vývoje je značně nejistá, určitě jeho vývoj zlepšují pravidelné rehabilitace a další terapie – např. speciální lázeňské pobyty, rehabilitace v bazénu, canisterapie, hipoterapie atd.

Honzík měl být dle lékařů prakticky ležák, ale díky všem možným rehabilitacím se pomalu posouvá.

Jak sbírka pomůže?

Honzíkovi a jeho rodičům chceme pomoci vybrat prostředky na zaplacení další série rehabilitací a tím mu pomoci posunout se zase o kousek dál.

V současné době zatím nejlepší výsledky vidíme při každoročních měsíčních rehabilitacích, kde má Honzík svoji osobní terapeutku.

Díky jeho skvělé terapeutce udělal dokonce tak obrovský pokrok, že začal jezdit na speciální tříkolce LOPED.

Další meta je pro nás naučit Honzíka chodit a to věříme, že se díky sérii rehabilitací povede.

Tato terapie je ovšem finančně velmi nákladná a je placená z vlastních zdrojů nebo za pomoci dárců. Potřebuje ji k udržení a zlepšení stavu min. 4x do roka.

V září 2016 začal chodit Honzík do speciální mateřské školky Sluníčko v Turnově. V roce 2021 nastoupil, jako prvňáček do Speciální školy v Mladé Boleslavi, kde se mu moc líbí, a i zde má pravidelnou rehabilitaci a stimulaci. Díky škole má Honzík také kontakt s jinými dětmi, a to je pro něho obrovská radost.

Honzíček je i přes veškeré těžkosti, které ho potkaly, veselý, usměvavý kluk a každý jeho pokrok, je pro nás obrovská odměna a radost. Aby Honzík mohl dělat pokroky ve svém vývoji, je zapotřebí mnoho finančních prostředků, spousty našeho času a lidí, kteří nás v této situaci doprovázejí a pomáhají. Děkujeme vám všem za podporu Honzíka, aby mohl dělat další krůčky ve svém vývoji.

 

3. Shrnutí:

Oba dva body jsme zakomponovali do celkového videa. Pomocí rozhovorů vykreslujeme jak příběh, tak i samotné rehabilitace, které Honzík podstupuje. Zapojení Cortex Neuro Centra a její fyzioterapeutky dává videu odborný pohled. Samotní zástupci pak navštíví i Memoriál Marka Koštíře v Dolním Bousově. Návštěvníkům pak říkají osvětu přímo na místě. Chceme, aby případní donátoři a lidé, kteří chtějí pomoci, věděli, pro jaký účel budou vynakládat svoji energii nebo finanční prostředky. Tomu odpovídá i samotná délka, která nemusí být pro určité lidi úplně stravitelná. 

V čem pomáháme NFMK?

Prvním krokem v rámci práce pro Nadační fond marka Koštíře bylo vyhotovení kompletní corporate identity, která se týkala dvou brandů – konkrétně šlo o NFMK a logo fotbalového turnaje Memoriálu Marka Koštíře. 

V obou případech to bylo vcelku jednoduché rozhodování. Výhodou byla skutečnost, že jsme měli k dispozici otisk Markovy ruky. Z toho pohledu bylo jasné, že logo musí tvořit přímo Márův rukopis. U Memoriálu to bylo trochu složitějšího, ale chtěli jsme znázornit co možná nejvěrněji Markovu lásku k fotbalu.

Z toho pohledu jsme našli co možná nejvhodnější fotografii, ze které jsme následně vytvořili finální logo. V obou dvou případech je tak logo tvořeno přímo z materiálů, se kterými měl Mára dohledatelnou a jasnou minulost

Dalším krokem bylo vytvoření webových stránek. V tomto ohledu jsme pracovali s redakčním systémem WordPress a doplňkem Divi

Videa pro charitativní aktivity

Jak jsme již psali v samotném úvodu, tak natáčení charitativních eventů nám přináší radost především z toho, že se příběhy dostanou mezi další lidi. Osvěta ohledně nemocí je rovněž důležitá nehledě na to, jestli naše tvorba pomůže ve vybrání více finančních prostředků. Velice také oceňujeme práci fondů, jednotlivců, ale i kolektivů, které se snaží vybírat peníze pro dobrou věc

Závěr

2. Corporate social responsibility (CSR) důležitá forma marketingu

1. Společenská odpovědnost v oblasti zdravotní péče:

Podpora nadačních fondů zaměřených na pomoc nemocným osobám je pro firmy z hlediska CSR spadá do kategorie zdravotní péče a lidských práv. Tím, že se firmy zapojují do těchto charitativních aktivit, přispívají k vylepšování kvality života nemocných dětí a jejich rodin.

2. Posílení pověsti firmy:

Spolupráce s nadačními fondy zaměřenými na nemocné děti může pozitivně ovlivnit pověst firmy. Firma, která se angažuje v této oblasti, ukazuje, že jí záleží na zranitelných skupinách ve společnosti a že je ochotna investovat do jejich zdraví a blaha.

3. Podpora komunit:

Jde o způsob, jak firma může do dobročinnosti zapojit i vlastní zaměstnance. Tím, že přispívá finančně nebo prostřednictvím dobrovolnických aktivit, firma přináší přímý prospěch místním rodinám a komunitám.

4. Emocionální spojení se zaměstnanci a zákazníky:

Může vytvořit emocionální spojení nejenom se zaměstnanci ale i se zákazníky. Zaměstnanci se mohou cítit hrdí, že pracují pro firmu, která se angažuje v takových charitativních aktivitách, což může vést k vyšší zaměstnanecké spokojenosti a loajalitě. Zákazníci také mohou preferovat nakupování od firem, které podporují dobročinné projekty pro nemocné osoby.